Nátěr

Nátěry provádíme pomocí Airless technologie neboli bezvzduchového nástřiku. Specializujeme se na rodinné domy, panelové domy, chaty. Pracujeme bez lešení, používáme žebříky, horolezeckou techniku a vysokozdvižné plošiny. Upřednostňujeme barvy firmy STACHEMA.

Mytí

Mytí fasády provádíme jemným tlakem studenou vodou. Pomocí speciálně vyrobené chemie od firmy Stachema. Fasáda by se měla umývat co 5 -7 let pro lepší životnost zateplovacího systému a probarvenosti omítky. Protože řasy, plísně, lišejníky, atmosférické nečistoty ovlivní barvu i životnost fasády. Po umytí na fasádu nanášíme preventivní ochrany, jak proti plísním, řasám, lišejníkům, tak i proti savosti fasády. 

2 - 3 dny rodinný dům včetně úklidu